Integritetspolicy för Hedmans Häst AB

För oss på Hedmans Häst AB är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter. 

Hedmans Häst AB är personuppgiftsansvarig

Hedmans Häst AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas på vår hemsida och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
Som personuppgiftsansvarig tar Hedmans Häst AB ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in eller får ta del av vid köp.
Hedmans Häst AB kontaktuppgifter är följande:
Hedmans Häst AB
Larsgårdsvägen 18
441 72 Sollebrunn
Sverige
Tel: 073-634990
E-post: info@hedmanshast.se
Organisationsnummer: 556683-9185
VD och behörig företrädare: Lena Hedman

Vilken information samlar vi in?

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp tex. via vår webbsida eller butik, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar personuppgifter. 

Information du ger till oss, vilket kan vara:

Kontaktinformation – namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress etc. 
Personnummer – personnummer eller samlingsnummer 
Betalningsinformation – kredit- och betalkortsdata, fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig – När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

Inhämtande av adressuppgifter – på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp. (Källa: Klarna Bank AB)
Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
Finansiell information – godkända krediter via våra samarbetspartners. (Källa: Klarna Bank AB) 
Enhetsinformation /Information om hur du använt vår hemsida- tex hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster
Geografisk information – t.ex. din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig

Vad gör vi med din information

I samband med att du köper varor eller tjänster hos Hedmans Häst AB ingår du, och godkänner genom mottagandet av din vara, ett köpeavtal med Hedmans Häst AB.
I samband med detta kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. 

Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:
Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet för tex. kreditköp 
• Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om
• Leverera varor och tjänster
• Eventuella garanti-, service- och reklamationsärenden   
• Marknadsföra produkter och tjänster 

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:
• Skicka ut nyhetsbrev med aktuella erbjudanden 
• Genom cookies spara dina webinställningar för att skapa en bättre användarupplevelse samt kunna rikta relevanta marknadserbjudanden till dig 

Hedmans Häst AB behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:
Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service, kvalitet och utbildning) 
• Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service)
• Dela och ta del av andra kunders utvärderingar av produkter (ge en bra service)
• För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget (förebygga, utreda och avslöja brott)

Hedmans Häst AB kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslag, skattelagstiftning etc.

Vilka kan vi komma att dela din information med 

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. 

Leverantörer och underleverantörer kopplade till Hedmans Häst AB: 
För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan Hedmans Häst AB komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer. 
Betal- och kreditbolag-  För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig vid ansökan om krediter
Myndigheter- Pga. lagkrav eller med ditt godkännande kan Hedmans Häst AB komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom, Tullen, Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet

Hedmans Häst AB strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.
Endast Hedmans Häst AB eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter. 

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter 

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part. 

Hur länge sparar vi dina uppgifter 

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy.
När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål.
Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs. 

Rätten till dina personuppgifter

• Rättelse, tillägg eller radering. Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter.
Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och Hedmans Häst AB (t.ex. Obetalda fakturor), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för Hedmans Häst AB att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.
• Begränsning av behandling och dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina Personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.
• Förfrågningar och klagomål: Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna Personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss.
Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål.
Din integritet är väldigt viktigt för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina Personuppgifter
på bästa möjliga sätt.
Skulle vi ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också
har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annan myndighet som kan fastställas i framtiden.

Tillsynsmyndighet 

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen.
Om du anser att Hedmans Häst AB behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 
Kontaktuppgifter: telefonnummer: 08-657 6100 E-post:datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar 

Hedmans Häst AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera den här policyn. Skapad 2018-05-23